ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما اریکه ایرانیان

اطلاعات سینما
آدرسشهرک قدس، بلوار اصلی فرحزادی، نبش ارغوان
تلفن 021-22370001
سالن ها
اریکه ایرانیان
اریکه ایرانیان 2
اریکه ایرانیان 3

برنامه نمایش فیلم های سینما اریکه ایرانیان


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:00 | 17:00 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

جانان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 16:00 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 18:00 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 16:00 | 22:00 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 18:00 | 22:00 |
برنامه نمایش فیلم

سرخ پوست

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:00 | 19:00 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

شبی که ماه کامل شد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 16:00 | 20:00 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

ما همه با هم هستیم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:20 | 18:20 | 22:20 |