ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما اریکه ایرانیان

اطلاعات سینما
آدرسشهرک قدس، بلوار اصلی فرحزادی، نبش ارغوان
تلفن 021-22370001
سالن ها
اریکه ایرانیان
اریکه ایرانیان 2
اریکه ایرانیان 3

برنامه نمایش فیلم های سینما اریکه ایرانیان


برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیشنبه 1398/09/16
14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیشنبه 1398/09/16
12:00 | 14:00 | 18:00 | 21:00 | 22:00 |
برنامه نمایش فیلم

مسخره باز

برنامه زمانیشنبه 1398/09/16
12:00 | 16:00 | 20:00 | 23:59 |