ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما اریکه ایرانیان

اطلاعات سینما
آدرسشهرک قدس، بلوار اصلی فرحزادی، نبش ارغوان
تلفن 021-22370001
سالن ها
اریکه ایرانیان
اریکه ایرانیان 2
اریکه ایرانیان 3

برنامه نمایش فیلم های سینما اریکه ایرانیان


برنامه نمایش فیلم

زیر نظر

برنامه زمانیچهارشنبه 1398/11/02
12:00 | 13:35 | 15:15 | 17:00 | 18:45 | 19:45 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیچهارشنبه 1398/11/02
16:30 | 18:10 | 23:40 |
برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیچهارشنبه 1398/11/02
12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 23:59 |