ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما یاسمن شاهین شهر

اطلاعات سینما
آدرسشاهين شهر - فلکه شهرداری
تلفن 45220407-031
سالن ها
یاسمن شاهین شهر

برنامه نمایش فیلم های سینما یاسمن شاهین شهر


برنامه نمایش فیلم

یادم تو رو فراموش

برنامه زمانیپنجشنبه 1399/05/16
16:00 | 18:00 |