ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما یاسمن شاهین شهر

اطلاعات سینما
آدرسشاهين شهر - فلکه شهرداری
تلفن 45220407-031
سالن ها
یاسمن شاهین شهر

برنامه نمایش فیلم های سینما یاسمن شاهین شهر


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:00 | 23:15 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:30 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:30 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:00 | 18:30 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

نیوکاسل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:00 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:00 |