ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما یاسمن شاهین شهر

اطلاعات سینما
آدرسشاهين شهر - فلکه شهرداری
تلفن 45220407-031
سالن ها
یاسمن شاهین شهر

برنامه نمایش فیلم های سینما یاسمن شاهین شهر


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
18:00 | 20:00 | 22:00 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
16:30 | 20:00 | 21:45 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
15:30 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:30 | 15:00 | 17:00 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
18:30 |