ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما بهمن آمل

اطلاعات سینما
درباره سینمامدیرسینما : آقای مصطفایی
آدرسآمل - میدان هفت تیر
تلفن 44223564-011
سالن ها
بهمن آمل

برنامه نمایش فیلم های سینما بهمن آمل


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:00 | 16:45 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:15 | 15:45 | 19:15 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 14:00 | 17:30 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 15:00 | 18:45 |