ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما بهمن آمل

اطلاعات سینما
درباره سینمامدیرسینما : آقای مصطفایی
آدرسآمل - میدان هفت تیر
تلفن 44223564-011
سالن ها
بهمن آمل

برنامه نمایش فیلم های سینما بهمن آمل


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:45 | 13:45 | 17:30 | 19:30 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:00 | 15:45 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:30 | 16:00 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:30 | 14:15 | 18:00 | 20:00 |