ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما ساحل اصفهان

اطلاعات سینما
آدرساصفهان - میدان انقلاب
تلفن 32226188-031
سالن ها
ساحل اصفهان

برنامه نمایش فیلم های سینما ساحل اصفهان


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیسه شنبه
10:00 | 12:00 | 13:40 | 16:00 | 17:30 | 20:10 | 21:00 | 21:10 | 23:00 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

سمفونی نهم

برنامه زمانیسه شنبه
10:00 | 13:30 | 17:10 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیسه شنبه
10:00 | 14:00 | 18:10 | 19:30 | 22:15 | 23:20 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیسه شنبه
10:10 | 11:40 | 13:35 | 15:00 | 17:00 | 18:40 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیسه شنبه
11:50 | 15:05 | 18:15 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیسه شنبه
10:10 | 11:50 | 13:40 | 15:15 | 17:10 | 18:20 | 20:40 | 22:10 | 23:50 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیسه شنبه
10:00 | 12:00 | 13:20 | 15:40 | 16:40 | 19:30 | 20:10 | 23:50 |
برنامه نمایش فیلم

مسخره باز

برنامه زمانیسه شنبه
10:00 | 13:50 | 17:40 | 21:10 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

درخونگاه

برنامه زمانیسه شنبه
15:10 | 18:50 |
برنامه نمایش فیلم

سال دوم دانشکده من

برنامه زمانیسه شنبه
10:05 | 13:20 | 16:30 | 19:45 |
برنامه نمایش فیلم

ماجرای نیمروز 2: رد خون

برنامه زمانیسه شنبه
11:50 | 15:40 | 21:50 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

کلوپ همسران

برنامه زمانیسه شنبه
11:40 | 20:50 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیسه شنبه
12:00 | 15:30 | 19:00 | 22:30 | 23:59 |