ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما ساحل اصفهان

اطلاعات سینما
آدرساصفهان - میدان انقلاب
تلفن 32226188-031
سالن ها
ساحل اصفهان

برنامه نمایش فیلم های سینما ساحل اصفهان


برنامه نمایش فیلم

یادم تو رو فراموش

برنامه زمانیپنجشنبه 1399/05/16
10:10 | 11:50 | 13:40 | 15:25 | 17:15 | 19:00 | 20:50 | 22:40 |
برنامه نمایش فیلم

جهان با من برقص

برنامه زمانیپنجشنبه 1399/05/16
10:00 | 11:50 | 13:40 | 15:30 | 18:50 | 20:45 | 22:45 |
برنامه نمایش فیلم

قطار آن شب

برنامه زمانیپنجشنبه 1399/05/16
10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |