ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما مهتاب قزوین

اطلاعات سینما
آدرسقزوين، خیابان طالقانی
تلفن 028-33223046
سالن ها
مهتاب قزوین

برنامه نمایش فیلم های سینما مهتاب قزوین


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیسه شنبه
10:15 | 14:00 | 17:45 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیسه شنبه
12:15 | 16:00 | 19:45 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیسه شنبه
10:30 | 17:30 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیسه شنبه
12:15 | 14:00 | 15:45 | 19:15 |