ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما مهتاب قزوین

اطلاعات سینما
آدرسقزوين، خیابان طالقانی
تلفن 028-33223046
سالن ها
مهتاب قزوین

برنامه نمایش فیلم های سینما مهتاب قزوین


برنامه نمایش فیلم

زیر نظر

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
12:00 | 15:45 | 19:45 |
برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
13:45 | 17:30 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
15:15 | 17:00 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

مشت آخر

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
11:30 | 13:15 | 19:00 |