ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما مهتاب قزوین

اطلاعات سینما
آدرسقزوين، خیابان طالقانی
تلفن 028-33223046
سالن ها
مهتاب قزوین

برنامه نمایش فیلم های سینما مهتاب قزوین


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 16:00 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

جانان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 13:45 | 17:15 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 15:30 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 12:15 | 18:00 | 22:00 |
برنامه نمایش فیلم

شبی که ماه کامل شد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
19:00 |