ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما بهمن بوشهر

اطلاعات سینما
درباره سینماسینما متعلق به موسسه بهمن سبز میباشد. مدیر سینما : آقای پورعباسی
آدرسبوشهر - خیابان امام
تلفن 33341188-077
سالن ها
بهمن بوشهر

برنامه نمایش فیلم های سینما بهمن بوشهر


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
00:30(بامداد) | 10:45 | 12:00 | 13:00 | 13:45 | 15:30 | 16:15 | 17:15 | 20:30 | 21:00 | 22:15 | 22:25 | 23:59 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

جانان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:15 | 14:30 | 18:00 | 19:00 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
00:30(بامداد) | 12:30 | 14:00 | 17:00 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 12:30 | 19:00 | 19:30 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
01:30(بامداد) |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
00:45(بامداد) | 15:45 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

نیوکاسل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:30 | 18:30 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:15 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:30 |
برنامه نمایش فیلم

سرخ پوست

برنامه زمانیسه شنبه
19:30 |
برنامه نمایش فیلم

شبی که ماه کامل شد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:59 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 20:00 | 22:15 |