ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما بهمن بوشهر

اطلاعات سینما
درباره سینماسینما متعلق به موسسه بهمن سبز میباشد. مدیر سینما : آقای پورعباسی
آدرسبوشهر - خیابان امام
تلفن 33341188-077
سالن ها
بهمن بوشهر

برنامه نمایش فیلم های سینما بهمن بوشهر


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

سمفونی نهم

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
13:30 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:00 | 15:30 | 18:30 | 20:00 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
16:30 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
18:00 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:45 | 17:00 | 19:30 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:15 | 14:00 |
برنامه نمایش فیلم

سال دوم دانشکده من

برنامه زمانیچهارشنبه 1398/08/29
23:59 |
برنامه نمایش فیلم

ماجرای نیمروز 2: رد خون

برنامه زمانیسه شنبه
15:30 |
برنامه نمایش فیلم

کلوپ همسران

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:30 | 15:00 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیجمعه 1398/09/01
00:30(بامداد) |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیسه شنبه
06:00 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیسه شنبه
06:00 |