ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما آفریقا مشهد

اطلاعات سینما
آدرسمشهد - میدان تقی آباد
تلفن 38597454-051
سالن ها
آفریقا مشهد

برنامه نمایش فیلم های سینما آفریقا مشهد


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
11:15 | 15:00 | 19:30 | 23:45 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
09:30 | 13:15 | 21:45 |
برنامه نمایش فیلم

23 نفر

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
17:00 | 17:00 |