ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما مگامال

اطلاعات سینما
درباره سینمامجموعه سینمایی مگامال دارای 10 سالن به ظرفیت مجموعا 1400 صندلی ایت.
آدرسبزرگراه ستاری جنوب، ورودی فاز 2، شهرک اکباتان، مجتمع تجاری فرهنگی مگامال
تلفن 021-44633029
سالن ها
مگامال 1، مگامال 2

برنامه نمایش فیلم های سینما مگامال


برنامه نمایش فیلم

کاتی و ستاره

برنامه زمانیسه شنبه
12:40 |
برنامه نمایش فیلم

قطار آن شب

برنامه زمانیسه شنبه
13:30 |
برنامه نمایش فیلم

امیر

برنامه زمانیسه شنبه
14:20 |
برنامه نمایش فیلم

اولین امضا برای رعنا

برنامه زمانیسه شنبه
12:00 | 15:20 |
برنامه نمایش فیلم

اژدر

برنامه زمانیسه شنبه
11:10 | 14:50 |
برنامه نمایش فیلم

جهان با من برقص

برنامه زمانیسه شنبه
11:40 | 13:40 | 14:00 | 15:20 | 16:00 | 17:00 |
برنامه نمایش فیلم

زیر نظر

برنامه زمانیسه شنبه
11:20 | 13:00 | 14:40 | 16:20 |
برنامه نمایش فیلم

سونامی

برنامه زمانیسه شنبه
17:00 |
برنامه نمایش فیلم

آشفته گی

برنامه زمانیسه شنبه
12:20 | 16:00 |
برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیسه شنبه
11:50 | 13:50 | 15:50 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیسه شنبه
12:50 | 16:30 |
برنامه نمایش فیلم

جان دار

برنامه زمانیسه شنبه
11:20 | 13:00 | 14:50 | 16:50 |
برنامه نمایش فیلم

23 نفر

برنامه زمانیسه شنبه
15:10 |
برنامه نمایش فیلم

آخرین داستان

برنامه زمانیسه شنبه
11:00 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیسه شنبه
17:00 |
برنامه نمایش فیلم

خداحافظ دختر شیرازی

برنامه زمانیسه شنبه
14:10 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیسه شنبه
13:20 |