ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما پرديس راگا

اطلاعات سینما
آدرسشهرری، اتوبان شهید آوینی، خ کریم شیرازی
تلفن 021-55904040
سالن ها
پردیس راگا 1
پردیس راگا 2
پردیس راگا 3

برنامه نمایش فیلم های سینما پرديس راگا


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:00 | 16:30 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

جانان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:15 | 17:00 | 20:45 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 15:15 | 23:45 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:45 | 18:30 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:59 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:45 | 20:15 | 22:15 |
برنامه نمایش فیلم

شبی که ماه کامل شد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:15 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:00 | 18:45 | 22:00 |