ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما مرکزی 4،5

اطلاعات سینما
آدرسمیدان انقلاب، ضلع جنوب غربی
تلفن 021-66948730
سالن ها
مرکزی 4
مرکزی 5

برنامه نمایش فیلم های سینما مرکزی 4،5


برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

ماجرای نیمروز 2: رد خون

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:45 | 13:00 | 15:15 | 17:30 | 19:45 |