ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما سیمرغ مشهد

اطلاعات سینما
درباره سینماداری 5 سالن، 3 سالن vip اولین و بزرگترین مجموعه سینمایی کشور سیستم پخش دیجیتال مدیریت :امیرحسین دبیرزاده
آدرسمشهد - قاسم آباد - مجتمع سینمایی سیمرغ
تلفن 05136204063 05136224550
سالن ها
سیمرغ مشهد

برنامه نمایش فیلم های سینما سیمرغ مشهد


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
09:40 | 11:50 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 |
برنامه نمایش فیلم

سمفونی نهم

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:30 | 14:00 | 18:20 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
14:45 | 16:00 | 17:50 | 19:50 | 21:50 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:15 | 15:00 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
09:30 | 13:10 | 18:30 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
15:50 | 19:45 | 21:50 |
برنامه نمایش فیلم

ماجرای نیمروز 2: رد خون

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
09:15 | 21:25 |
برنامه نمایش فیلم

کلوپ همسران

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
16:30 | 20:10 | 21:50 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
09:00 | 13:00 | 16:30 | 20:00 |