ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما شکوفه

اطلاعات سینما
آدرسمیدان شهدا، ضلع جنوب غربی
تلفن 021-33124218
سالن ها
سینما شکوفه 1
سینما شکوفه 2
سینما شکوفه 3
خرید بلیطسینما شکوفه

برنامه نمایش فیلم های سینما شکوفه


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیسه شنبه
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:10 | 22:15 | 22:45 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیسه شنبه
11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیسه شنبه
14:30 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیسه شنبه
10:30 | 18:30 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیسه شنبه
12:30 | 16:30 | 22:30 |