ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما شکوفه

اطلاعات سینما
آدرسمیدان شهدا، ضلع جنوب غربی
تلفن 021-33124218
سالن ها
سینما شکوفه 1
سینما شکوفه 2
سینما شکوفه 3
خرید بلیطسینما شکوفه

برنامه نمایش فیلم های سینما شکوفه


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:00 | 17:00 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

جانان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:30 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 14:30 | 18:30 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 16:30 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 15:00 | 19:00 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:15 | 15:45 | 20:15 |
برنامه نمایش فیلم

شبی که ماه کامل شد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:15 | 17:45 | 22:45 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:15 |