ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما ساویز کرج

اطلاعات سینما
آدرسكرج، گوهردشت، فلکه اول
وب سایتwww.cinemasaviz.ir
تلفن 021-34419284
سالن ها
ساویز کرج 1
ساویز کرج 2
ساویز کرج 3

برنامه نمایش فیلم های سینما ساویز کرج


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:00 | 12:40 | 14:40 | 16:50 | 19:00 | 21:10 |
برنامه نمایش فیلم

سمفونی نهم

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
13:00 | 17:10 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:40 | 17:50 | 21:20 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:00 | 19:00 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:00 | 16:10 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
14:30 | 19:40 |
برنامه نمایش فیلم

ماجرای نیمروز 2: رد خون

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
14:50 | 20:40 |