ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما ساویز کرج

اطلاعات سینما
آدرسكرج، گوهردشت، فلکه اول
وب سایتwww.cinemasaviz.ir
تلفن 021-34419284
سالن ها
ساویز کرج 1
ساویز کرج 2
ساویز کرج 3

برنامه نمایش فیلم های سینما ساویز کرج


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:10 | 17:10 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:00 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 17:00 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 19:00 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:00 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:10 | 15:00 | 19:10 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:00 | 21:20 |
برنامه نمایش فیلم

سرخ پوست

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:10 |
برنامه نمایش فیلم

شبی که ماه کامل شد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:50 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:00 | 21:10 |