ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما فرهنگ

اطلاعات سینما
آدرستهران - شریعتی - بالاتراز خیابان دولت
تلفن 021-22601205
سالن ها
سینما فرهنگ 1
سینما فرهنگ 2
خرید بلیطسینما فرهنگ

برنامه نمایش فیلم های سینما فرهنگ


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:15 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:15 | 13:15 | 16:15 | 19:15 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:45 | 18:30 | 20:15 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 22:00 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:45 | 14:45 | 17:45 | 20:45 | 23:40 |
برنامه نمایش فیلم

آشغال های دوست داشتنی

برنامه زمانیسه شنبه
22:00 |
برنامه نمایش فیلم

صدای آهسته

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:00 |
برنامه نمایش فیلم

در سکوت

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
19:00 |
برنامه نمایش فیلم

کارت پرواز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:00 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

دوباره زندگی

برنامه زمانیسه شنبه
13:00 |
برنامه نمایش فیلم

رضا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:00 |