ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما فرهنگ

اطلاعات سینما
آدرستهران - شریعتی - بالاتراز خیابان دولت
تلفن 021-22601205
سالن ها
سینما فرهنگ 1
سینما فرهنگ 2
خرید بلیطسینما فرهنگ

برنامه نمایش فیلم های سینما فرهنگ


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:30 | 14:15 | 18:00 | 22:00 |
برنامه نمایش فیلم

سمفونی نهم

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

خانه پدری

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:40 | 12:30 | 16:15 | 20:10 | 21:45 |
برنامه نمایش فیلم

ایرو

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
15:00 |
برنامه نمایش فیلم

زغال

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
20:30 |
برنامه نمایش فیلم

یک کامیون غروب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
19:00 |
برنامه نمایش فیلم

کتاب آشپزی

برنامه زمانیچهارشنبه 1398/08/29
15:00 |
برنامه نمایش فیلم

در جستجوی فریده

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
13:00 |
برنامه نمایش فیلم

رضا

برنامه زمانیچهارشنبه 1398/08/29
13:00 |