ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما آزادي بابل

اطلاعات سینما
آدرسبابل - خیابان مدرس
تلفن 32334822-011
سالن ها
آزادي بابل

برنامه نمایش فیلم های سینما آزادي بابل


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیسه شنبه
17:00 | 19:00 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیسه شنبه
10:00 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیسه شنبه
11:45 | 13:30 | 15:15 |