ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما پردیس زندگی

اطلاعات سینما
آدرسفلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی، بلوار اباذر
تلفن 021-44004800
سالن ها
پردیس زندگی 1
پردیس زندگی 2
پردیس زندگی 3
پردیس زندگی 4
پردیس زندگی 5

برنامه نمایش فیلم های سینما پردیس زندگی


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 13:45 | 15:30 | 17:25 | 19:10 | 21:55 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:25 | 13:00 | 14:35 | 16:45 | 18:40 | 21:05 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:45 | 16:55 | 20:15 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:10 | 16:10 | 19:25 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 15:45 | 22:20 |
برنامه نمایش فیلم

نیوکاسل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:40 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:45 | 17:15 | 20:45 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 15:10 | 17:45 | 20:35 | 23:40 |
برنامه نمایش فیلم

سرخ پوست

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:50 | 14:05 | 18:55 | 23:50 |
برنامه نمایش فیلم

شبی که ماه کامل شد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:20 | 18:20 | 23:20 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:15 |