ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما پردیس زندگی

اطلاعات سینما
آدرسفلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی، بلوار اباذر
تلفن 021-44004800
سالن ها
پردیس زندگی 1
پردیس زندگی 2
پردیس زندگی 3
پردیس زندگی 4
پردیس زندگی 5

برنامه نمایش فیلم های سینما پردیس زندگی


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:00 | 12:55 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 18:55 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

سمفونی نهم

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:00 | 15:40 | 19:30 |
برنامه نمایش فیلم

خانه پدری

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:45 | 15:55 | 19:05 | 21:10 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
13:05 | 16:25 | 18:35 | 20:45 | 22:45 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:35 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:00 | 14:25 | 17:35 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:00 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:10 | 14:05 | 15:30 | 17:10 | 20:10 | 21:35 |
برنامه نمایش فیلم

مسخره باز

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:20 | 14:40 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

درخونگاه

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
22:20 |
برنامه نمایش فیلم

ماجرای نیمروز 2: رد خون

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
13:40 | 17:20 | 22:20 |