ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما شقايق بابلسر

اطلاعات سینما
آدرسبابلسر - خیابان پاسداران
تلفن 35332083-011
سالن ها
شقايق بابلسر

برنامه نمایش فیلم های سینما شقايق بابلسر


برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 10:30 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |