ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما آزادي کرمانشاه

اطلاعات سینما
آدرسکرمانشاه - خ اشرفی اصفهانی
تلفن 37249069-083
سالن ها
آزادي کرمانشاه

برنامه نمایش فیلم های سینما آزادي کرمانشاه


برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:00 | 19:00 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:00 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:00 |