ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما هجرت کرج

اطلاعات سینما
آدرسكرج، ميدان كرج، خ تهران، روبروي پمپ بنزين
تلفن 026-32224590
سالن ها
هجرت کرج

برنامه نمایش فیلم های سینما هجرت کرج


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 10:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 16:30 | 20:30 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 14:00 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 12:30 | 18:30 | 18:30 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 10:30 | 18:00 | 18:00 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 12:00 | 16:00 | 16:00 |