ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما بهمن قزوین

اطلاعات سینما
درباره سینماسینما بهمن قزوین دارای دوسالن به ظرفیت های ۲۰۰ و ۷۰ صندلی است.
آدرسقزوين - بلوار مدرس روبروی بوستان ملت
وب سایتhttp://cinemaqazvin.ir
تلفن 02833245112
سالن ها
بهمن قزوین

برنامه نمایش فیلم های سینما بهمن قزوین


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:30 | 11:30 | 15:30 | 15:30 | 19:30 | 19:30 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:30 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 13:30 | 17:30 | 17:30 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

سرخ پوست

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:00 | 21:45 |
برنامه نمایش فیلم

شبی که ماه کامل شد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 22:00 | 22:00 |