ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما بهمن قزوین

اطلاعات سینما
درباره سینماسینما بهمن قزوین دارای دوسالن به ظرفیت های ۲۰۰ و ۷۰ صندلی است.
آدرسقزوين - بلوار مدرس روبروی بوستان ملت
وب سایتhttp://cinemaqazvin.ir
تلفن 02833245112
سالن ها
بهمن قزوین

برنامه نمایش فیلم های سینما بهمن قزوین


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 15:30 | 21:30 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:00 | 17:30 | 17:30 | 22:00 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
16:00 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
20:00 |
برنامه نمایش فیلم

ماجرای نیمروز 2: رد خون

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
14:00 |