ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما سپهر ساری

اطلاعات سینما
آدرسساري - خیابان فردوسی
تلفن 33322312-011
سالن ها
سپهر ساری

برنامه نمایش فیلم های سینما سپهر ساری


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیسه شنبه
12:15 | 12:15 | 15:30 | 18:00 | 18:00 | 20:15 | 20:15 | 22:15 | 22:15 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیسه شنبه
10:45 | 10:45 | 14:00 | 17:30 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیسه شنبه
12:00 | 14:15 | 14:15 | 16:00 | 16:00 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیسه شنبه
10:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |