ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما سپهر ساری

اطلاعات سینما
آدرسساري - خیابان فردوسی
تلفن 33322312-011
سالن ها
سپهر ساری

برنامه نمایش فیلم های سینما سپهر ساری


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 22:00 | 22:00 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 10:30 | 16:00 | 16:00 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:00 | 20:00 |