ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما زیتون رودبار

اطلاعات سینما
آدرسرودبار - بلوار امام خمینی - جنب فرماندهی انتظامی - مجتمع فرهنگی سینمایی - سینما زینون
تلفن 013-34623055
سالن ها
زیتون رودبار

برنامه نمایش فیلم های سینما زیتون رودبار


برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
09:30 | 15:00 |
برنامه نمایش فیلم

ماجرای نیمروز 2: رد خون

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:00 | 17:00 | 19:00 |