ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما سپهر شهریار

اطلاعات سینما
آدرسشهريار - ميدان امام خميني کوجه ياسر
تلفن 65268077-021
سالن ها
سپهر شهریار

برنامه نمایش فیلم های سینما سپهر شهریار


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:00 | 17:00 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 15:00 | 19:00 |