ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما بهمن اهواز

اطلاعات سینما
آدرساهواز - خیابان شریعتی بعد از چهارراه طالقانی
تلفن 32223515-061
سالن ها
بهمن اهواز

برنامه نمایش فیلم های سینما بهمن اهواز


برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:00 | 18:00 |
برنامه نمایش فیلم

نیوکاسل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 14:00 | 22:00 | 22:00 | 23:59 | 23:59 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:00 | 16:00 | 20:00 | 20:00 |