ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما بهمن اهواز

اطلاعات سینما
آدرساهواز - خیابان شریعتی بعد از چهارراه طالقانی
تلفن 32223515-061
سالن ها
بهمن اهواز

برنامه نمایش فیلم های سینما بهمن اهواز


برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیسه شنبه
10:00 | 16:00 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیسه شنبه
12:00 | 18:00 |
برنامه نمایش فیلم

کلوپ همسران

برنامه زمانیسه شنبه
14:00 | 20:00 | 22:00 |