ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما بهار شهر گز

اطلاعات سینما
آدرساصفهان، شهر گز، بلوار معلم، ابتداي خ سپاه، پرديس سينمايي بهار گز
تلفن 031-45721977
سالن ها
بهار شهر گز

برنامه نمایش فیلم های سینما بهار شهر گز


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/10/30
22:00 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/10/30
17:00 |