ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما بهار شهر گز

اطلاعات سینما
آدرساصفهان، شهر گز، بلوار معلم، ابتداي خ سپاه، پرديس سينمايي بهار گز
تلفن 031-45721977
سالن ها
بهار شهر گز