ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما بهار شهر گز

اطلاعات سینما
آدرساصفهان، شهر گز، بلوار معلم، ابتداي خ سپاه، پرديس سينمايي بهار گز
تلفن 031-45721977
سالن ها
بهار شهر گز

برنامه نمایش فیلم های سینما بهار شهر گز


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:00 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:30 |
برنامه نمایش فیلم

نیوکاسل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:30 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:00 | 21:30 |