ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما قدس اهواز

اطلاعات سینما
آدرساهواز - خیابان امام خمینی
تلفن 32224220-061
سالن ها
قدس اهواز

برنامه نمایش فیلم های سینما قدس اهواز


برنامه نمایش فیلم

اژدر

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
11:30 | 11:30 | 15:30 | 15:30 | 19:30 | 19:30 |
برنامه نمایش فیلم

سونامی

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
09:30 | 09:30 |
برنامه نمایش فیلم

مشت آخر

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
13:30 | 13:30 | 17:30 | 17:30 | 21:30 | 21:30 |