ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما مهر آبادان

اطلاعات سینما
آدرسآبادان، ابتدای بلوار دبستان، سینما مهر(تالار مهر)
تلفن 061-53227949
سالن ها
مهر آبادان