ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما مهر آبادان

اطلاعات سینما
آدرسآبادان، ابتدای بلوار دبستان، سینما مهر(تالار مهر)
تلفن 061-53227949
سالن ها
مهر آبادان

برنامه نمایش فیلم های سینما مهر آبادان


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیسه شنبه
18:00 | 22:00 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیسه شنبه
20:00 |