ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما مهر آبادان

اطلاعات سینما
آدرسآبادان، ابتدای بلوار دبستان، سینما مهر(تالار مهر)
تلفن 061-53227949
سالن ها
مهر آبادان

برنامه نمایش فیلم های سینما مهر آبادان


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:00 | 19:00 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:00 | 21:00 |