ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما مهر آبادان

اطلاعات سینما
آدرسآبادان، ابتدای بلوار دبستان، سینما مهر(تالار مهر)
تلفن 061-53227949
سالن ها
مهر آبادان

برنامه نمایش فیلم های سینما مهر آبادان


برنامه نمایش فیلم

سونامی

برنامه زمانیسه شنبه
16:00 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

23 نفر

برنامه زمانیسه شنبه
14:00 |