ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما ساحل اهواز

اطلاعات سینما
آدرساهواز - میدان شهدا
تلفن 32222037-061
سالن ها
ساحل اهواز

برنامه نمایش فیلم های سینما ساحل اهواز


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/11/27
14:00 | 18:00 | 18:00 |