ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما ساحل اهواز

اطلاعات سینما
آدرساهواز - میدان شهدا
تلفن 32222037-061
سالن ها
ساحل اهواز

برنامه نمایش فیلم های سینما ساحل اهواز


برنامه نمایش فیلم

زیر نظر

برنامه زمانیدوشنبه 1398/10/30
14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 22:00 | 22:00 |
برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/10/30
16:00 | 16:00 | 20:00 | 20:00 |