ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما پردیس تماشا

اطلاعات سینما
آدرستهران - یافت آباد - ابتدای بلوار مدائن
تلفن 021-66656122
سالن ها
پردیس تماشا 1
پردیس تماشا 2
پردیس تماشا 3

برنامه نمایش فیلم های سینما پردیس تماشا


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:00 | 18:45 | 22:30 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:15 | 17:00 | 20:45 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:00 | 16:30 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:00 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:45 | 18:15 | 21:45 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:10 | 15:00 | 16:45 | 18:30 | 20:15 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:45 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:30 |