ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما پردیس تماشا

اطلاعات سینما
آدرستهران - یافت آباد - ابتدای بلوار مدائن
تلفن 021-66656122
سالن ها
پردیس تماشا 1
پردیس تماشا 2
پردیس تماشا 3

برنامه نمایش فیلم های سینما پردیس تماشا


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
14:00 | 18:00 | 22:00 | 23:15 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
15:00 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
13:30 | 16:30 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
09:00 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:45 | 18:15 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

ماجرای نیمروز 2: رد خون

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:45 | 15:45 | 19:45 |