ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما شهر فيروزه نیشابور

اطلاعات سینما
درباره سینمااین سینما در خرداد ماه 94 به عنوان یک پردیس سینمای دارای سه سالن مجهز به سیستم پخش دیجیتال و سیستم صوتی دالبی بازگشایی شد. ظرفیت کنونی این سینمای مدرن 587 صندلی استو
آدرسنيشابور - میدان حافظ
تلفن 43330003-051
سالن ها
شهر فيروزه نیشابور

برنامه نمایش فیلم های سینما شهر فيروزه نیشابور


برنامه نمایش فیلم

سمفونی نهم

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
18:00 | 18:00 | 19:45 | 19:45 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
16:30 | 16:30 | 18:15 | 18:15 | 20:00 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
16:30 | 16:30 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
16:30 | 16:30 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
18:15 | 18:15 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
20:00 | 20:00 |