ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما بهمن

اطلاعات سینما
آدرسضلع شرقی میدان انقلاب
تلفن 021-66419882
سالن ها
سینما بهمن 1
سینما بهمن 2
خرید بلیطسینما بهمن

برنامه نمایش فیلم های سینما بهمن


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 11:45 | 15:15 | 18:45 | 22:15 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 13:30 | 15:30 | 19:00 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:15 | 13:45 | 17:15 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

ما همه با هم هستیم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:45 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:00 | 22:30 |