ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما استقلال خرم آباد

اطلاعات سینما
آدرسخرم آباد - فلک الافلاک
تلفن 066-12202214
سالن ها
استقلال خرم آباد

برنامه نمایش فیلم های سینما استقلال خرم آباد


برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:30 | 19:00 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 17:15 | 20:45 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 14:00 | 15:45 | 19:15 |
برنامه نمایش فیلم

نیوکاسل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:30 | 21:00 |