ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما استقلال خرم آباد

اطلاعات سینما
آدرسخرم آباد - فلک الافلاک
تلفن 066-12202214
سالن ها
استقلال خرم آباد

برنامه نمایش فیلم های سینما استقلال خرم آباد


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
14:30 | 18:30 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
16:00 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
14:00 | 16:30 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

ماجرای نیمروز 2: رد خون

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
18:00 |