ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما آستارا تهران

اطلاعات سینما
آدرستهران - تجریش خیابان شهرداری
تلفن 22714022-021
سالن ها
آستارا تهران

برنامه نمایش فیلم های سینما آستارا تهران


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
11:00 | 13:00 | 13:45 | 15:00 | 17:00 | 17:00 | 19:15 | 19:15 | 20:45 | 20:45 | 22:45 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

خانه پدری

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:15 | 12:15 | 15:45 | 15:45 | 19:00 | 19:00 | 21:15 | 22:45 | 23:00 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:00 | 14:00 | 17:30 | 17:30 | 21:15 | 22:45 | 22:45 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:30 | 10:45 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:30 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:30 | 10:45 |
برنامه نمایش فیلم

مسخره باز

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
14:00 | 14:00 | 15:45 | 15:45 | 17:30 | 17:30 | 19:15 | 19:15 | 21:00 | 21:00 |