ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما آستارا تهران

اطلاعات سینما
آدرستهران - تجریش خیابان شهرداری
تلفن 22714022-021
سالن ها
آستارا تهران

برنامه نمایش فیلم های سینما آستارا تهران


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:15 | 15:45 | 19:15 | 22:45 |
برنامه نمایش فیلم

قسم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:15 | 15:45 | 19:15 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 17:30 | 21:00 | 22:45 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 17:30 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:00 | 19:30 |
برنامه نمایش فیلم

سرخ پوست

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:15 | 17:45 | 21:15 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:00 |