ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما بهمن بهشهر

اطلاعات سینما
آدرسبهشهر - خیابان امام خمینی
تلفن 34522227-011
سالن ها
بهمن بهشهر

برنامه نمایش فیلم های سینما بهمن بهشهر


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 14:30 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 18:30 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:30 |