ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما صحرا

اطلاعات سینما
آدرسخ دکترعلی شریعتی، تقاطع سه راه طالقانی
سالن ها
سروش
خرید بلیطسینما صحرا