ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما پرشین کرج

اطلاعات سینما
آدرسالبرز، مهرشهر، اول بلوار شهرداري
سالن ها
پرشین کرج 1
پرشین کرج 2
پرشین کرج 3
پرشین کرج 4

برنامه نمایش فیلم های سینما پرشین کرج


برنامه نمایش فیلم

ایده اصلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:15 | 19:15 | 21:15 |
برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:15 | 16:00 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:30 | 18:15 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:15 | 17:45 | 19:30 |
برنامه نمایش فیلم

نیوکاسل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:45 |
برنامه نمایش فیلم

ایکس لارج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 15:40 | 20:00 |
برنامه نمایش فیلم

زهرمار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:15 | 14:45 | 21:45 |
برنامه نمایش فیلم

سرخ پوست

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 17:30 |
برنامه نمایش فیلم

شبی که ماه کامل شد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:15 | 21:15 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:45 | 19:45 | 21:40 |