ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما قدس همدان

اطلاعات سینما
آدرسهمدان - خیابان بوعلی
تلفن 32524700-081
سالن ها
قدس همدان

برنامه نمایش فیلم های سینما قدس همدان


برنامه نمایش فیلم

تپلی و من

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 17:15 |
برنامه نمایش فیلم

سرکوب

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 12:30 | 17:00 | 17:00 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

قصر شیرین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 19:00 |
برنامه نمایش فیلم

نیوکاسل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:30 | 21:00 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

تگزاس 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 10:30 | 15:00 | 15:00 | 19:00 | 19:00 |