ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما قدس همدان

اطلاعات سینما
آدرسهمدان - خیابان بوعلی
تلفن 32524700-081
سالن ها
قدس همدان

برنامه نمایش فیلم های سینما قدس همدان


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:00 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 16:30 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:00 | 14:30 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:30 | 10:30 | 16:00 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
18:00 | 20:00 |