زندگی گالیله آخرین اثر برتولت برشت مهم‌ترین اثر دراماتیک در جهان هنرهای نمایشی است. متنی که به غایت برای مردم و مبارزه با واپس‌گرایی اندیشه آنان به رشته تحریر درآمده است. برشت تاثیرگذارترین...
 از ابتدای ظهور ژانر « وسترن- اسپاگتی » که هنوز ژانری جانیفتاده ای و ناپخته ای در تاریخ سینما بود.کیلینت ایستوود با بازی مسهور آمیزش در اثر خوب بد زشت سرجیو لئونه با تمام توانش اثبات نمود که بیشتر...