اولین واکنش منتقدان به فیلم عنکبوت مقدس علی عباسی | کن 2022

ترجمه اختصاص سلام سینما - «عنکبوت مقدس»(Holy Spider) فیلم جدید علی عباسی امروز 1 خرداد، برای اولین بار در جشنواره کن 2022 به نمایش درآمد و توجه منتقدان را به خود جلب کرد.  پیتر بردشاو، منتقد مجله گاردین «عنکبوت مقدس»(Holy Spider) یک قاتل...

اولین واکنش منتقدان به فیلم عنکبوت مقدس علی عباسی | کن 2022
اولین واکنش منتقدان به فیلم عنکبوت مقدس علی عباسی | کن 2022

اولین واکنش منتقدان به فیلم عنکبوت مقدس علی عباسی | کن 2022

ترجمه اختصاص سلام سینما - «عنکبوت مقدس»(Holy Spider) فیلم جدید علی عباسی امروز 1 خرداد، برای اولین بار در جشنواره کن 2022 به نمایش درآمد و توجه منتقدان را به خود جلب کرد.  پیتر بردشاو، منتقد مجله گاردین «عنکبوت مقدس»(Holy Spider) یک قاتل...

جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌ها برای دانلود

۱
star۷.۳۷ از ۷۱۴ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۴ از ۷۱۴ رای
علاقمندی‌ها
۲
star۷.۲۵ از ۸ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۳ از ۸ رای
علاقمندی‌ها
۳
star۶.۸۶ از ۲۱ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۹ از ۲۱ رای
علاقمندی‌ها
۴
star۶.۶۶ از ۱۲۹ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۷ از ۱۲۹ رای
علاقمندی‌ها
۵
star۶.۵۶ از ۵۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۶ از ۵۵ رای
علاقمندی‌ها
۶
star۶.۵۶ از ۱۸ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۶ از ۱۸ رای
علاقمندی‌ها
۷
star۵.۹۹ از ۳۳۰ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶ از ۳۳۰ رای
علاقمندی‌ها
۸
star۵.۶۸ از ۱۲۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۷ از ۱۲۵ رای
علاقمندی‌ها
۹
star۵.۵۷ از ۸۴ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۶ از ۸۴ رای
علاقمندی‌ها
۱۰
star۴.۲۶ از ۱۹ رای
امتیاز شما
امتیاز star۴.۳ از ۱۹ رای
علاقمندی‌ها
۱۱
امتیاز شما
امتیاز star۰ از ۰ رای
علاقمندی‌ها
۱
star۷.۶۲ از ۵۰ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۶ از ۵۰ رای
علاقمندی‌ها
۲
star۷.۵۵ از ۱۶۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۶ از ۱۶۵ رای
علاقمندی‌ها
۳
star۷.۳۴ از ۳۲۹ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۳ از ۳۲۹ رای
علاقمندی‌ها
۴
star۷.۱۸ از ۴۰ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۲ از ۴۰ رای
علاقمندی‌ها
۵
star۶.۹۲ از ۲۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۹ از ۲۵ رای
علاقمندی‌ها
۶
star۶.۷۶ از ۷۸ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۸ از ۷۸ رای
علاقمندی‌ها
۷
star۳.۹۲ از ۲۶ رای
امتیاز شما
امتیاز star۳.۹ از ۲۶ رای
علاقمندی‌ها
۸
star۱ از ۳ رای
امتیاز شما
امتیاز star۱ از ۳ رای
علاقمندی‌ها
۹
star۰ از ۰ رای
امتیاز شما
امتیاز star۰ از ۰ رای
علاقمندی‌ها
۱۰
امتیاز شما
امتیاز star۰ از ۰ رای
علاقمندی‌ها
۱
star۷.۵۶ از ۲۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۶ از ۲۵ رای
علاقمندی‌ها
۲
star۷.۲۳ از ۶۲ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۲ از ۶۲ رای
علاقمندی‌ها
۳
star۶.۹۴ از ۳۶ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۹ از ۳۶ رای
علاقمندی‌ها
۴
star۶.۸۶ از ۲۳۴ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۹ از ۲۳۴ رای
علاقمندی‌ها
۵
star۶.۵۶ از ۷۹ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۶ از ۷۹ رای
علاقمندی‌ها
۶
star۶.۵ از ۲ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۵ از ۲ رای
علاقمندی‌ها
۷
star۶ از ۱۰ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶ از ۱۰ رای
علاقمندی‌ها
۸
star۶ از ۱۳ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶ از ۱۳ رای
علاقمندی‌ها
۹
star۵.۷۹ از ۳۸ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۸ از ۳۸ رای
علاقمندی‌ها
۱۰
star۴.۹ از ۱۰ رای
امتیاز شما
امتیاز star۴.۹ از ۱۰ رای
علاقمندی‌ها
۱۱
star۴.۴۵ از ۱۱ رای
امتیاز شما
امتیاز star۴.۵ از ۱۱ رای
علاقمندی‌ها
۱۲
star۴.۴ از ۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۴.۴ از ۵ رای
علاقمندی‌ها
۱۳
star۳.۶۲ از ۶۱ رای
امتیاز شما
امتیاز star۳.۶ از ۶۱ رای
علاقمندی‌ها
۱۴
star۳ از ۲ رای
امتیاز شما
امتیاز star۳ از ۲ رای
علاقمندی‌ها
۱۵
امتیاز شما
امتیاز star۱ از ۲ رای
علاقمندی‌ها
۱۶
star۱ از ۱ رای
امتیاز شما
امتیاز star۱ از ۱ رای
علاقمندی‌ها

آخرین نقدهای بلند نوشته شده


نقد مردمی

فراموش شدگان


دانیال هاشمی پور
امتیاز منتقد به فیلم / ۱۰
مهمان مامان (Mum's Guest)
      هر بار تماشای «مهمان مامان» داریوش مهرجویی، ما را به این پرسش رهنمون می‌کند که در سینمای امروز ما چنین فیلم‌های گرم و پرشوری چه جایگاهی دارند؟ می‌توان از همین مدخل وارد شد و چنین نتیجه گرفت که علاوه بر قدرت ذاتی خود فیلم، عوامل دیگری از جمله کمبود ساختن چنین آثاری سبب ماندگاری «مهمان مامان» شده‌اند. با این حال هدف این نوشتار بررسی این مسئله نیست. «مهمان مامان» هر چه که باشد یکی از مهم‌ترین فیلم‌های حقیقتا «ایرانی» سینمای ایران است. یکی...
      هر بار تماشای «مهمان مامان» داریوش مهرجویی، ما را به این پرسش رهنمون می‌کند که در سینمای امروز ما چنین فیلم‌های گرم و پرشوری چه جایگاهی دارند؟ می‌توان از همین مدخل وارد شد و چنین نتیجه گرفت که علاوه بر قدرت ذاتی خود فیلم، عوامل دیگری از جمله کمبود ساختن چنین آثاری سبب ماندگاری «مهمان مامان» شده‌اند. با این حال هدف این نوشتار بررسی این مسئله نیست. «مهمان مامان» هر چه که باشد یکی از مهم‌ترین فیلم‌های ...

برای شصتمین سالگرد فیلم ...


دانیال هاشمی پور
امتیاز منتقد به فیلم / ۱۰
روانی (Psycho)
امروز پس از گذشت شصت سال از نخستین اکران «روانی»، اهمیت آن از منظر مطالعات سینمایی برای همگان اثبات شده است.
امروز پس از گذشت شصت سال از نخستین اکران «روانی»، اهمیت آن از منظر مطالعات سینمایی برای همگان اثبات شده است.

حکایت ظرف و مظروف


دانیال هاشمی پور
امتیاز منتقد به فیلم / ۱۰
آشغال های دوست داشتنی (Lovely Trash)
نگاهی کلی به آثار توقیف شده چهار دهه اخیر سینمای ایران، نشان می‌دهد که اکثر آن‌ها با دلایل واهی و یا به دلیل درک نه چندان جدی مسئولین از سینما به بن‌بست خورده‌اند.
نگاهی کلی به آثار توقیف شده چهار دهه اخیر سینمای ایران، نشان می‌دهد که اکثر آن‌ها با دلایل واهی و یا به دلیل درک نه چندان جدی مسئولین از سینما به بن‌بست خورده‌اند.

مقاله و مصاحبه

   یکی از نخستین تلاش‌های جدی برای نمایش تصویری عمومی از ژورنالیسم آمریکایی، در دهه 20 و در نمایشنامه‌ی افسانه‌ای «صفحه‌ی اول» بن هکت و چارلز مک‌آرتور، اتفاق می‌افتد. «صفحه‌ اول» به عنوان یکی از نمایشنامه‌های موفق آن دوران، چند بار روی صحنه می‌رود و با تلقی نیمه کمیک نیمه رئالیستی خود از حقیقت پشت پرده‌ی فضای مطبوعاتی و خبرنگاری، مردم را هر چه بیشتر با حقایق دغل‌بازانه‌ی این حرفه آشنا می‌کند. در این میان هیلدی جانسون به عنوان شخصیت محوری نمایشنامه با پرداخت دوگانه‌ای که در زندگی حرفه‌ای و شخصی‌اش وجود دارد، در مقام یک استعداد شگفت‌انگیز در می‌آید که در تنگنای ژورنالیسم اسیر شده و دچار کشمکشی درونی بین ازدواج کردن یا روزنامه‌نگار ماندن است. در مقابل او صاحب روزنامه، والتر برنز مکار حضور دارد که با حیله‌ها‌ی پایان‌ناپذیر خود شمایلی از یک ژورنالیست طماع را به تصویر می‌کشد و در تلاش است تا با جلوگیری از ازدواج هیلدی، او را به عنوان بهترین کارمندش در دفتر روزنامه نگه دارد. از سوی دیگر در ساختار تماتیک نمایشنامه، درونمایه‌ای جنایی/سیاسی نیز وجود دارد که بستر مناسبی برای پرداخت جامعه‌شناسانه به فضای وقت را فراهم می‌کند. در این بخش خط داستانی ارل ویلیامز ساده‌لوح را داریم که در راستای برداشت‌های تبلیغاتی و پروپاگاندایی پیش از انتخابات، قرار است به عنوان کمونیستی مبارز اعدام شود. فرماندار و ...
   چنانچه علمای اعلام حوزه سینما مستحضرند در ماههای اخیر اکران فیلمهای سخیف و بی مایه موجب نارضایتی مخاطب و نومیدی و گرایش شماری از منتقدین احلام سینما به ساحت مواد سنتی و صنعتی  شده است. لیکن نگارنده بر این باور است که با بکارگیری راهکارهای ذیل میتوان در جهت برون رفت از وضع موجود اقدام نمود:  1- کارگردانان نامدار و حارسین بیضه سینما در کشور تا مدتی نسبت به تمدد اعصاب و فراغت خیال اقدام نمایند تا مبتدیان و نوچه ها هم بتوانند تا حدی مجال حضور یابند! در همین ...
   نیلوفر شیرانی مستعدترین بازیگر نسل جوان سینمای ایران است، این فکت به معنای بزرگنمایی درباره یک شخص یا تعارفات این ‌چنینی نیست بلکه مسیر طی شده، هدف و چگونگی روند آن ثابت می کند آینده درخشانی پیش روی او است. اهمیت گفت و گو با این بازیگر قبل از آنکه جنبه رسانه‌ای – هنری داشته باشد می تواند چراغ راهی برای علاقه مندان به بازیگری باشد. تفاوت بازی شیرانی در قامت بازیگر که به عقیده من بازیگر همواره یک ابزار هنری است، میزان توجه او به نقش و جلب توجه نقاشی، بازی، ...

آخرین اخبار و اطلاع‌رسانی‌ها