ده لحظه برتر مهمونی | صدای آواز یه پرنده

اختصاصی سلام سینما - برنامه «مهمونی» یکی از پرطرف‌دارترین برنامه‌های این روزهای شبکه نمایش خانگی است. از آن برنامه‌هایی که حتی کسانی هم که تماشایش نکرده‌اند، با عروسک‌هایش خصوصاً دو عروسک بچه و پشه آشنایی دارند. چراکه علاقه به این دو عروسک باعث...

ده لحظه برتر مهمونی | صدای آواز یه پرنده
ده لحظه برتر مهمونی | صدای آواز یه پرنده

ده لحظه برتر مهمونی | صدای آواز یه پرنده

اختصاصی سلام سینما - برنامه «مهمونی» یکی از پرطرف‌دارترین برنامه‌های این روزهای شبکه نمایش خانگی است. از آن برنامه‌هایی که حتی کسانی هم که تماشایش نکرده‌اند، با عروسک‌هایش خصوصاً دو عروسک بچه و پشه آشنایی دارند. چراکه علاقه به این دو عروسک باعث...

جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌ها برای دانلود

۱
star۱۰ از ۱ رای
امتیاز شما
امتیاز star۱۰ از ۱ رای
علاقمندی‌ها
۲
star۱۰ از ۱ رای
امتیاز شما
امتیاز star۱۰ از ۱ رای
علاقمندی‌ها
۳
star۱۰ از ۱ رای
امتیاز شما
امتیاز star۱۰ از ۱ رای
علاقمندی‌ها
۴
امتیاز شما
امتیاز star۸ از ۱ رای
علاقمندی‌ها
۵
star۶.۹۲ از ۲۴ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۹ از ۲۴ رای
علاقمندی‌ها
۶
star۶.۶۳ از ۵۷ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۶ از ۵۷ رای
علاقمندی‌ها
۷
star۶.۱۴ از ۹۱ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۱ از ۹۱ رای
علاقمندی‌ها
۸
star۵.۹۷ از ۳۳۴ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶ از ۳۳۴ رای
علاقمندی‌ها
۹
star۵.۹۱ از ۴۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۹ از ۴۵ رای
علاقمندی‌ها
۱۰
star۵.۷۵ از ۱۲ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۸ از ۱۲ رای
علاقمندی‌ها
۱۱
star۵.۵۹ از ۶۴ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۶ از ۶۴ رای
علاقمندی‌ها
۱۲
star۵.۱۳ از ۱۵۱ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۱ از ۱۵۱ رای
علاقمندی‌ها
۱۳
star۴.۹۸ از ۵۰ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵ از ۵۰ رای
علاقمندی‌ها
۱۴
امتیاز شما
امتیاز star۴ از ۳ رای
علاقمندی‌ها
۱
star۷.۷۳ از ۱۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۷ از ۱۵ رای
علاقمندی‌ها
۲
star۷.۵۹ از ۵۴ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۶ از ۵۴ رای
علاقمندی‌ها
۳
star۷.۵۴ از ۱۶۹ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۵ از ۱۶۹ رای
علاقمندی‌ها
۴
star۷.۳۲ از ۳۳۱ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۳ از ۳۳۱ رای
علاقمندی‌ها
۵
star۷.۲ از ۴۱ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۲ از ۴۱ رای
علاقمندی‌ها
۶
star۶.۷ از ۸۳ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۷ از ۸۳ رای
علاقمندی‌ها
۷
star۶.۴۳ از ۲۸ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۴ از ۲۸ رای
علاقمندی‌ها
۸
star۳.۸۱ از ۲۷ رای
امتیاز شما
امتیاز star۳.۸ از ۲۷ رای
علاقمندی‌ها
۹
star۱.۲ از ۵ رای
امتیاز شما
امتیاز star۱.۲ از ۵ رای
علاقمندی‌ها
۱۰
امتیاز شما
امتیاز star۱ از ۱ رای
علاقمندی‌ها
۱
star۱۰ از ۲ رای
امتیاز شما
امتیاز star۱۰ از ۲ رای
علاقمندی‌ها
۲
star۱۰ از ۲ رای
امتیاز شما
امتیاز star۱۰ از ۲ رای
علاقمندی‌ها
۳
star۸.۵ از ۶ رای
امتیاز شما
امتیاز star۸.۵ از ۶ رای
علاقمندی‌ها
۴
star۷.۶۵ از ۴۳ رای
امتیاز شما
امتیاز star۷.۷ از ۴۳ رای
علاقمندی‌ها
۵
star۶.۵ از ۱۲ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶.۵ از ۱۲ رای
علاقمندی‌ها
۶
star۵.۹۶ از ۲۸ رای
امتیاز شما
امتیاز star۶ از ۲۸ رای
علاقمندی‌ها
۷
star۵.۸۶ از ۳۷ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۹ از ۳۷ رای
علاقمندی‌ها
۸
star۵.۸۲ از ۱۱ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۸ از ۱۱ رای
علاقمندی‌ها
۹
امتیاز شما
امتیاز star۵.۷ از ۷ رای
علاقمندی‌ها
۱۰
امتیاز شما
امتیاز star۵.۵ از ۲ رای
علاقمندی‌ها
۱۱
star۵.۵ از ۱۰ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۵ از ۱۰ رای
علاقمندی‌ها
۱۲
star۵.۵ از ۲ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۵ از ۲ رای
علاقمندی‌ها
۱۳
star۵.۵ از ۲ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۵ از ۲ رای
علاقمندی‌ها
۱۴
star۵.۵ از ۲ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۵ از ۲ رای
علاقمندی‌ها
۱۵
star۵.۳۸ از ۸ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۴ از ۸ رای
علاقمندی‌ها
۱۶
star۵.۲۶ از ۱۵۹ رای
امتیاز شما
امتیاز star۵.۳ از ۱۵۹ رای
علاقمندی‌ها
۱۷
star۴.۴۴ از ۳۴ رای
امتیاز شما
امتیاز star۴.۴ از ۳۴ رای
علاقمندی‌ها
۱۸
star۴.۲۵ از ۴ رای
امتیاز شما
امتیاز star۴.۳ از ۴ رای
علاقمندی‌ها

آخرین نقدهای بلند نوشته شده


نقد مردمی

یک مستند رها شده


علی امیرسیافی
امتیاز منتقد به فیلم / ۱۰
کودتای 53 (coup 53)
موضوعی که در این مستند به شدت جای بحث فراوان دارد، زاویه دید فیلم ساز نسبت به شخصیت «دکتر مصدق» است. غالب افرادی که در این فیلم از آن ها برای تبیین مسائل موجود، مصاحبه گرفته می شود، نوع نگاهی شبیه به هم و عقیده ای نزدیک به یکدیگر دارند. جالب آنجاست که موضوعات مختلف سیاسی-تاریخی از جمله: رخداد 30 تیر1331، نفوذ کمونیسم در آن دوران، قتل «محمود افشارطوس»، براندازی دولت مصدق و ماجرای تبعید وی، همگی از زبان چنین افراد مشابه به همی مطرح می گردند. در...
موضوعی که در این مستند به شدت جای بحث فراوان دارد، زاویه دید فیلم ساز نسبت به شخصیت «دکتر مصدق» است. غالب افرادی که در این فیلم از آن ها برای تبیین مسائل موجود، مصاحبه گرفته می شود، نوع نگاهی شبیه به هم و عقیده ای نزدیک به یکدیگر دارند. جالب آنجاست که موضوعات مختلف سیاسی-تاریخی از جمله: رخداد 30 تیر1331، نفوذ کمونیسم در آن دوران، قتل «محمود افشارطوس»، براندازی دولت مصدق و ماجرای تبعید وی، همگی از زبان ...

عاشقانه ای در میان طلسم ...


پوست (skin)
«پوست» با موفقیتی که از منظر داستانی و کارگردانی دارد، دست به تعریف جدید، بکر و درستی در سینمای وحشت زده است. سینمایی که سالهاست با ترس های پوشالی، نتیجه ای جز تأثیرات آنی ندارد. اما این فیلم، با ساختار و سبک روایتی که به همراه خود دارد و آمیختگی اش با مولفه های سینمای رمانتیک و فانتزی، بنیان تازه ای را برایمان رقم زده است. بنیانی که نتیجه آن تا مدت ها باقی خواهد ماند.
«پوست» با موفقیتی که از منظر داستانی و کارگردانی دارد، دست به تعریف جدید، بکر و درستی در سینمای وحشت زده است. سینمایی که سالهاست با ترس های پوشالی، نتیجه ای جز تأثیرات آنی ندارد. اما این فیلم، با ساختار و سبک روایتی که به همراه خود دارد و آمیختگی اش با مولفه های سینمای رمانتیک و فانتزی، بنیان تازه ای را برایمان رقم زده است. بنیانی که نتیجه آن تا مدت ها باقی خواهد ماند.

جنایت با چاشنی تعلی ...


مرد بازنده (The Loser Man)
«مرد بازنده» ایده ای پرکشش برای خلق داستانی متفاوت در ژانر نوآر-جنایی را در خود می دید اما بعد از پرده نخست در فیلم نامه، روایت به ورطه پرگویی و خلق موقعیت هایی سطحی و بدون منطق(از منظر دراماتیک) می افتد و با آن پایان بندی تصنّعی و نمادپردازانه، همه چیز را با خود رو به نابودی می برد. بی شک ورود سبک مستندگونه به فیلم را نیز نمی توان در ایجاد مشکلات اساسی بی تأثیر دانست.
«مرد بازنده» ایده ای پرکشش برای خلق داستانی متفاوت در ژانر نوآر-جنایی را در خود می دید اما بعد از پرده نخست در فیلم نامه، روایت به ورطه پرگویی و خلق موقعیت هایی سطحی و بدون منطق(از منظر دراماتیک) می افتد و با آن پایان بندی تصنّعی و نمادپردازانه، همه چیز را با خود رو به نابودی می برد. بی شک ورود سبک مستندگونه به فیلم را نیز نمی توان در ایجاد مشکلات اساسی بی تأثیر دانست.

مقاله و مصاحبه

  برادران لیلا فیلمی از سعید روستایی است که پیش از این دو فیلم خوب «ابد و یک روز» و «متری شیش و نیم» را ساخته است. مسئله این یادداشت درام ۳ ساعته سعید روستایی نیست؛ که عمیقا شگفتی بزرگی برای سینمای ایران است، بلکه می خواهم از جنبه‌‌ی اخلاقی به تاثیرگذاری و خلقت یک اثر نگاه کنم که چگونه می تواند آنها که حسادت می ورزند، و بر این احساس ناخوش آیندشان اسم نقد می گذارند، را بر آشفته می‌کند. در جست و جوی زمان از دست رفته این سو تیتر را از مارسل پروست قرض می گیرم تا بگویم چگونه سینمای ما با شبهه نقد زمان‌‌های طلایی‌اش را از دست می دهد و تا اندک حال خوبی کسب می کند با جملاتی مانند: به جایزه بی ارزشتان نبالید؛ یا: کن کدوم کشکیه؛ اندوهگین می شود. منتقدانی که به راستی جهت‌مند نسبت به سخن پراکنی در مورد فیلم می پردازند و هیچ‌گاه برای بیننده روشن نمی شود که چگونه می شود با اظهار به نقد ساختارمند، ضد ساختار حرف زد. مسعود فراستی اهل مطالعه است، سینما را می شناسد، کتاب‌های متعددی نوشته است و به راحتی می تواند موضع خودش را تاثیر گذار نسبت به اثری ایراد کند. اما سوال اصلی آنجا است که تا چه اندازه باور و عقیده شخصی‌اش در موضع گیری او تاثیر گذار است. چندبار جشنواره کن از او به عنوان داور یا منتقد دعوت کرده است که نظرش را درباره اثری ایراد کند. چند بار دیگر منتقدان ایرانی به طور جدی به جشنواره‌های غربی دعوت ...
   در یادداشت قبل توضیح دادم که منتقدان ذاتی چرا نمی توانند سینما را آنطور که شایسته است، تحلیل و بررسی کنند. در این یادداشت ترجیح می دهم قبل از هر تعریفی، تعریف مشخصی از سلیقه داشته باشم.  *سلیقه این واژه از جمله‌ی: «دوستت دارم» نیز مظلوم‌تر است. کلمه‌ای که در جمع‌های دوستانه، هنگام خرید (مخصوصا لباس)، ساخت سازه و... به صورت روتین استفاده می‌شود؛ بدون آنکه ریشه و تعریف درستی از آن داشته باشیم. سلیقه: به مجموع گرایش‌ها و تفکرات یک فرد در برابر خواسته یا رویداد ...
هرچند که وسعت و سرمایه آ۲۴ با کمپانی‌های بزرگ و قدیمی مانند برادران وارنر یا مترو گلدن مایر قابل مقایسه نیست، اما در این سال‌ها فیلم‌هایی تولید کرده که توانسته‌اند نظر ویژه تماشاگران، منتقدان و خوره فیلم‌ها را به‌خود جلب کنند.  این شرکت که در سال ۲۰۱۲ تأسیس شده و هرساله چیزی حدود ۱۸ تا ۲۰ فیلم تولید می‌کند، در محصولات خود به سراغ ژانرهای مختلف می‌رود و خصوصاً فیلم‌های ترسناک، درام‌های زنانه و نوجوانانه دربارهٔ بلوغ و آثار تجربی را عرصه می‌کند. در این یادداشت ...

آخرین اخبار و اطلاع‌رسانی‌ها